รู้จัก M.S.GROUP

จากจุดเริ่มต้นความฝันของ

คุณกฤตธน วรรธนกรณ์

ก่อให้เกิดการสร้างธุรกิจด้านสุขภาพความงาม จนเป็นกลุ่มธุรกิจ M.S.GROUP
About Us M.S.GROUP

M.S.GROUP คือกลุ่มธุรกิจในด้านสุขภาพและความงามของไทย ที่มีประวัติยาวนานกว่า 3ทศวรรษ โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการ เพื่อพัฒนาธุรกิจในด้านสุขภาพความงามของไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ด้วยการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

MARKETING

พัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นความต้องการของตลาด

เป็นหลัก และสร้างกระบวนการทางการตลาด

เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า

SERVICE

สร้างจิตสำนึกในการบริการให้กับพนักงานทุกคน

เพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจ ในการสร้างสรรค์

และขับเคลื่อนองค์กร

อกแบบพัฒนา และผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
เป็นผู้นำในการนำเสนอ ออกแบบพัฒนา และผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยเน้นด้านคุณภาพ ราคา และบริการในระดับสากล
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ และการบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการการผลิตที่ดี และการจัดการที่ยืดหยุ่น รวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
สร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของลูกค้า
สร้างแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของลูกค้า และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ เน้นการสื่อสารกับภายในและภายนอก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น
สร้างและขยายเครือข่ายการขายและการตลาดให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
างผลกาไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สำหรับหุ้นส่วน คู่ค้า และพนักงาน
สร้างความมั่นคงให้องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างผลกาไรและผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สำหรับหุ้นส่วน คู่ค้า และพนักงาน
พัฒนาและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพ
มุ่งมั่นพัฒนาและธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความสุขและความภูมิใจในการทางานกับองค์กร
ช่วยเหลือและตอบแทนสังคม
มีจรรยาบรรณที่ดี คำนึงถึงส่วนรวม พร้อมทั้งช่วยเหลือและตอบแทนสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

OUR Mission

กลุ่มบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด ภายใต้แบรนด์ของตนเองและคนอื่น และให้บริการในการนาเสนอรูปแบบสินค้า และควบคุมคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืนร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร

OUR SPIRIT

ร่วมสร้างพลังอันยิ่งใหญ่

Synergy

ร่วมสร้างพลังอันยิ่งใหญ

ร่วมมุ่งสู่การเป็นเลิศ

Performance Excellence

ร่วมมุ่งสู่การเป็นเลิศ

ร่วมสร้างนวัตกรรม

Innovation

ร่วมสร้างนวัตกรรม

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

Responsibility

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมสร้างความดี

Integrity & Ethic

ร่วมสร้างความดี

ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

Trust & Respect

ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

News Announcements

Our Activity

9.บริจาคโรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาค โรงพยาบาลรามาธิบดี

10.ออกบูธกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ออกบูธกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

11.Meeting with Mr.Fardel

Meeting with Mr.Fardel

12.กิจกรรมวันเด็ก ร.ร.วัดหนองตาแพ่ง

กิจกรรมวันเด็ก ร.ร.วัดหนองตาแพ่ง

13.วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

14.งานปีใหม่2023

งานปีใหม่2023

15.ต้อนรับลูกค้า

ต้อนรับลูกค้า

16.csrครั้งที่ 18

CSR ครั้งที่ 18:บ้านพระพร

17.ไหว้ศาลหลักเมือง

ไหว้ศาลหลักเมือง

18.งานแสดงสินค้ากรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

งานแสดงสินค้ากรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

19.CSR.ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

CSR.ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ฯ

20.กิจกรรมวันสงกรานต์ 2023

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2023

ตำแหน่งงานว่าง

ใบประกาศเกียรติคุณ

Certificate1Certificate2

บริษัท M.S.GROUP

514/15-17 ม.รีเจนท์รัชดา ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310 โทร 02-1582531-39

โรงงาน คลอง 9

32/4 หมู่ที่ 13 ถ.เลียบคลอง 9 ฝั่งตะวันออก (ลำลูกกาคลอง 9)ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 02-1507072-73

website counter